V oblasti inženýrské činnosti ve výstavbě vám zajistíme:
 • územní souhlas, územní rozhodnutí pro povolení (ohlášení) stavby
 • stavební povolení, ohlášení stavby
 • závazná stanoviska dotčených orgánů - majitelů sítí, ...
 • statické výpočty nutné k povolení stavby
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • požární zprávu, vyjímku z přeshu požárního prostoru
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • jenání s vlastníky sousedních pozemků a jejich souhlas

 • revize zařízení a jiné doklady nutné ke kolaudaci stavby
 • kolaudaci stavby

 • stavební dozor na stavbě