V oblasti projektové činnosti vám nabízíme:
 • předprojektovou přípravu - studii stavby:
  tedy umístění na pozemku, tvar, vzhled a vhodnost stavby v lokalitě,
  vnitřní uspořádání, rozmístění obytných zón, návrh materiálů, barevné ladění,
  tato fáze bude ukončena až poté, kdy budete s návrhem plně spokojeni

 • projektovou dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci

 • projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby,
  zakreslení změn v dokumentaci pro potřeby stavebního úřadu

 • zapracujeme vám katalogovou projektovou dokumentaci do podmínek vašeho pozemku,
  zpracujeme vám změny katalogové projektové dokumentace dle vašich připomínek

 • zpracujeme vám projekt na NÍZKOENERGETICKÝ dům