V oblasti stavebnictví vám nabízíme tyto služby:
 • kompletní stavební činnost
 • rodinné domky na klíč
 • výstavbu průmyslových objektů
 • renovace bytových jader
 • demolice

  u všech těchto činností vám nabízíme

 • smlouvu o dílo
 • 5tiletou záruku

 • položkový rozpočet v měrných jednotkách ( lze jednoduše zkontrolovat,
  je-li prostavěno to, co je vyúčtováno, např. bm, m2, m3, t, ks,…)

 • stavební deník

 • všechny práce dokumentujeme digitálním fotoaparátem a fotografie vám předáme na CD,
  je to vhodné zejména pro upřesnění pozice elektrorozvodů, vody, topení, odpadů a dalších zabudovaných částí, které nejsou po omítnutí viditelné a dále pro zpětnou kontrolu způsobu práce, použitých materiálů, atd.